Với mỗi lượt tham gia Lắc tài lộc,
PNJ sẽ góp 5.000 VNĐ vào hoạt động thiện nguyện.
Đã có ... lượt khách hàng lắc
Đã có ... lượt khách hàng lắc
Với mỗi lượt tham gia Lắc tài lộc,
PNJ sẽ đóng góp 5.000 VNĐ vào hoạt động thiện nguyện.
KẾT QUẢ NHẬN LỘC

MỜI BẠN ĐỂ NHẬN THÊM ĐƯỢC
01 LƯỢT LẮC TÀI LỘC
PNJ sẽ gửi tin nhắn xác nhận trúng giải
đến số điện thoại của bạn.
BẠN ĐÃ HẾT LƯỢT
NHẬN LỘC HÔM NAY
ĐỂ NHẬN THÊM 01 LƯỢT LẮC TÀI LỘC